סל הקניות שלי
הגרלת-אינסטגרם
הגרלת אינסטגרם tresis
 הפרס: שלט פורניר לכניסה ממבחר הדגמים
 • תקנון

  כללי:

  חברת tresis מנהלת את דף האינסטגרם tresis,

  מכריזה על פעילות נושאת פרס (“התחרות”).

  ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את tresis (להלן:החברה) 
  מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות, לפרסים וכל הקשור

  בתחרות .

  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

  כללי התחרות:

  1. ההגרלה פתוחה לכל בעלי חשבון אינסטגרם פעיל (שאינו פיקטיבי)
  כאשר ניתן להירשם עם אותו פרופיל אינסטגרם רק פעם אחת.

  2. התחרות תחל ב-  28.9.2020 ותסתיים ב-4.10.2020.

  3. על מנת להשתתף בתחרות המשתתפים חייבים לבצע את הפעולות הבאות:

  3א. עשו לייק לפוסט של ההגרלה בעמוד שלנו.

  3ב. עקבו אחר עמוד האיסנטגרם של tresis.

  3ג. תייגו חבר/ה שלדעתכם חייבים שלט כניסה לבית.

  4. שתפו את פוסט ההגרלה בסטורי שלכם ותתייגו את העמוד שלנו.

  5. ניתן להירשם להגרלה עד התאריך 4.10.20 כולל (מהרגע שעולה פוסט ההכרזה).

  כיצד יבחר הזוכה:

  6. ביום לאחר סיום ההרשמה – יעלה פוסט הכרזה עם שמות הזוכים המאושרים.

  7. שם הזוכה יפורסם בדף האינסטגרם וגם באמצעות הודעה פרטית לאותו משתמשים.

  8. ההכרזה על הזוכה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.

  9 . החברה רשאית בכל שלב לשנות את משך התחרות, תנאי התחרות, ואת פרטי התקנון.

  הפרס: 2 שלטי פורניר לבחירה, אחד לזוכה ואחד לחבר שתוייג. 

  11 . החברה רשאית להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, 
  ללא הודעה מקדימה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.

  זכייה:

  1. שם הזוכים יפורסם בהודעה על הזוכים בדף האינסטגרם

  2. לזוכים תישלח הודעה פרטית דרך האינסטגרם או דרך נציג מטעם החברה.

  3. הזוכה יקבל את המוצר במשלוח לביתו.

  4. הפרס יישלח אל הזוכה בתוך 14 יום מקבלת פרטיו המלאים של הזוכה
  (שם מלא, טלפון, כתובת ובחירת השלט,

  6. זוכה אשר לא יצר קשר עם tresis  עד 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, 
  ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד  את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה
  ואו דרישה ואו תביעה כנגד החברה ובגין אובדן זכות קבלת הפרס.

  תנאים נוספים:

  1. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, 
  כל טענה ו/או דרישה ו/אותביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, 
  בין היתר בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או בנוגע לזהות הזוכה אולזכייה עצמה.

  2. הפרס אינו ניתן להחלפה ו/או זיכוי בחנות ולא ניתן לקבל פרס אחר.

  3. החברה רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.